Atık Su Arıtma Sistemleri

Biyolojik Paket Atık Su Arıtma Sistemleri

"Atıksu Arıtma Sistemleri"

Günümüzde, küçük yerleşim yerlerinde, turistik tesislerde veya endüstriyel tesislere kadar uzanan büyük sahada, evsel ve organik kirlilik taşıyan endüstriyel atıksuların arıtımına yönelik en yaygın uygulama, biyolojik ve kimyasal yöntemlerle paket ve betonarme atıksu arıtma sistemleridir.

"Evsel Atıksu Arıtımı"

“mirwater” ev, villa, otel, tatil köyleri, fabrikalar, askeri birlik ve benzeri küçük yerleşim birimlerinde mutfak, banyo ve tuvalet sularından kaynaklanan atıksuların arıtılması için, atıksu debisine bağlı olarak kompakt paketler, üniteler ve betonarme tesisler ile çözümler sunmaktadır.

"Endüstriyel Atıksu Arıtımı"

Endüstrilerde su kullanımı sonucu oluşan atıksuların arıtımı günümüzde önemli bir yere sahiptir. Farklı endüstri tipleri, farklı karakterlere sahip atıksu oluşumunu beraberinde getirmekte dolayısıyla her atıksu arıtımı uygulaması için özel bir çözüm üretilmesi gerekmektedir.