Telefon
Telegram
WhatsApp
İnstagram
Deniz Suyu Arıtma Sistemleri

Deniz Suyu Arıtma Sistemleri

Dünyanın 2/3’ü sularla kaplıdır ancak bunun %97,5’i tuzlu sulardan oluşurken sadece %2,5’i içilebilir tatlı sulardan oluşmaktadır. %2,5 oranındaki tatlı suların büyük bir kısmı kutuplarda buzul ve çok derin jeolojik tabakalarda yeraltı suyu olarak bulunur. Ulaşabilen temiz tatlı su kaynakları yerküredeki toplam tatlı su potansiyelinin yaklaşık %0.10’unu oluşturmaktadır.

Global çerçevede görülen küresel ısınma sonucu yağışların azalması, nüfus artışı ile birlikte su kullanımının artması ve çevre kirliliği sorunları sonucunda hali hazırda sınırlı olan içilebilir tatlı su kaynaklarımız daha da azalmaktadır. Bu noktada susuz yaşam mümkün olmayacağından farklı alternatifler oluşturulmaktadır. Bunlardan biri de deniz sularının belli proseslerden geçirilerek kullanılabilir hale getirilmesidir.

Deniz sularının kullanım miktarına bağlı olarak projelendirme yapacağımız sistem ile kullanım ve içme suyu ihtiyacınızı deniz suyundan karşılayabilmiş olacaksınız.