Telefon
Telegram
WhatsApp
İnstagram
Endüstriyel Su Arıtma Sistemleri

Endüstriyel Su Arıtma Sistemleri

Endüstriyel su arıtma sistemleri birçok farklı sektörün su ihtiyacını sağlamak için kullanılır. Endüstride su; içme ve kullanma suyu olarak veya direkt üretimde kullanılır.

Kullanım debisi göz önünde tutularak su kullanım amacına (içme suyu, kullanma suyu, proses suyu vb.), ham suyun kaynağına (kuyu, deniz, nehir vs.) ve suyun kirlilik yüküne göre projelendirme ve sistem seçimi yapılır. Bu sistemler yerleşik olabileceği gibi konteyner tipi veya mobil (taşınabilir) şeklinde de olabilir.

Endüstri işletmelerinde diğer bir sorun da atık su deşarj limitlerini sağlamaktır. İşletmelerin yönetmeliklerle belirlenmiş yasal değerlere atık su değerlerinin uyması gerekmektedir. Aksi takdirde bu durum hem çevre kirliliğine neden olabilir hem de işletmenin cezai işlem görmesine neden olabilir. Atık su kirlilik yüküne ve kirletici değerlerine göre atık suyun arıtılabilirliği değişeceğinden arıtma sistemleri işletmeye özel olarak seçim yapılarak belirlenir.