Telefon
Telegram
WhatsApp
İnstagram
Kuyu Suyu Arıtma Sistemleri

Kuyu Suyu Arıtma Sistemleri

Yüzeydeki suların yeraltına süzülüp oluşturduğu birikintiye kuyu suyu denir. Kuyular açılarak kullanım amaçlı kuyu suları yüzeye çıkarılabilir. Bu sular sulama, kullanma ve içme suyu amaçlı kullanılabilir. Burada önemli bir nokta bulunmaktadır. Kuyu suları kullanım öncesinde mutlaka bir laboratuvar desteği alınarak analiz edilmelidir. İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik Ek-1 kapsamındaki analizler yapılarak suyun kullanılabilirliği tespit edilebilir. Çıkan su değerlerine,kullanım miktarına ve kullanım amacına göre uygun su arıtma sistemleri tasarımı yapılabilmektedir.

Kuyu suyu analizleri belirli aralıklarla tekrar edilmelidir.