Telefon
Telegram
WhatsApp
İnstagram
Su Şartlandırma

Su Şartlandırma

Kaynaktan alınan suyun kullanım amacına uygun hale getirilerek en verimli şekilde ihtiyacın giderilmesi işlemine su şartlandırma denir. Endüstrinin gelişmesi ile kullanılan buhar kazanları ve soğutma sistemlerinin sürdürebilirliğini sağlamak için en uygun yöntemlerden birisi de su şartlandırma işlemleridir. Temel olarak iki farklı grupta inceleyebiliriz.

Su Ön Şartlandırma:

Suyun filtrasyon, yumuşatma, demineralizasyon, ters osmoz gibi arıtma işlemleri uygulanılarak suda ki sertlik oranın düşürülmesi amaçlanır.

Su Şartlandırma Kimyasalları:

Suyun kimyasal yapısında bulunan çözünmüş yapıların istenen şartlar doğrultusunda uyum sağlaması amacıyla sudan uzaklaştırılması veya suda çözdürerek geri kazanılması işlemleri yapılır.