Telefon
Telegram
WhatsApp
İnstagram
Yüzey Suyu Arıtma Sistemleri

Yüzey Suyu Arıtma Sistemleri

Küresel ısınmanın etkisiyle su ihtiyacının giderilmesinin bir diğer yöntemi de yüzey suyu arıtma sistemleridir. Bu sistemlerde KOAGÜLASYON, FLOKÜLASYON ve FİLTRASYON olmak üzere üç önemli aşama bulunmaktadır.

Koagülasyon: Bu kısımda suda bulunan ve askıda kalan yavaş çöken kolloidal maddeleri hızlı çöken floklara çevirmek amaçlanır. Suya uygulanan kimyasal işlemle birlikte su içerisinde askıda kalan katı maddelerin yapısı bozulur.

Flokülasyon: Bir karıştırma işlemi olan flokülasyon sisteminde amaç floklara çevirilen katı maddelerin daha hızlı şekilde çökelmesini sağlamaktır. Bu işlem, mekanik karıştırma, hidrolik karıştırma ve havalı karıştırma işlemleri ile yapılmaktadır.

Fİltrasyon: Kimyasalla koagüle edilip çöktürülmüş ham suyun içindeki çökeltilememiş askıdaki katı maddeleri tutmak amacıyla filtre sistemlerinden geçirilir.

Firmamız tarafından istenilen kapasiteye göre projelendirilip imalatı yapılabilir.