D.S.İ. 17.BÖLGE VAN

D.S.İ. 17.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ VAN

 

600m3/gün Su Arıtma Sistemi

Merkezi besleme sistemi hatlarından gelen su ilk önce 40 tonluk modüler paslanmaz su deposuna gelmektedir. Burada klor dozaj pompası vasıtası ile klor dozajı yapılmıştır. Sırası ile suda bulunan katı haldeki küçük taneciklerin (tortu, kum, çamur vs.) giderimi gerçekleştirilmiştir. 2. Olarak su aktif karbon filtresinden geçerek suda bulunan renk, koku,  klor ve klor bileşikleri giderilmiştir. Daha sonra su yumuşatma sisteminden geçirilmiştir. Burada da suyun içerinde sertliğe(kirece) neden olan minerallerin giderimi sağlanmıştır. Yumuşatmadan çıkan su arıtılmış su deposuna dolmaktadır. Buradan da klor dozaj pompası vasıtası ile klor dozajı yapılmıştır. En son olarak hidrofor sistemi ile arıtılmış su konut ve tesislere iletilmiştir.